Styrelse och Slaggstänk

Johan-Olov-sällskapets styrelse 2020

Lars Hjertner, ordförande, hjertner@icloud.com
Jan-Åke Nylander, sekreterare
Sten Samuelsson, kassör
Kirsti Persson
Lisbeth Camara
Karin Englund
Britt-Marie Nord

Redaktör för sällskapets medlemstidning, Slaggstänk, är Bengt Söderqvist, e-postadress maskbo@telia.com, tel 070-552 27 67.