Styrelse och Slaggstänk

Johan-Olov-sällskapets styrelse 2023

Lars Hjertner, ordförande, hjertner@icloud.com
Jan-Åke Nylander, sekreterare
Sten Samuelsson, kassör
Kirsti Persson
Lisbeth Camara
Ulf Bengtsson
Karin Englund
Pekka Norstedt

Redaktör för sällskapets medlemstidning, Slaggstänk, är Bengt Söderqvist, e-postadress maskbo@telia.com, tel 070-552 27 67.