Styrelse och Slaggstänk

Johan-Olov-sällskapets styrelse 2023

Lars Hjertner, ordförande, hjertner@icloud.com
Lars Norgren, vice ordförande
Jan-Åke Nylander, sekreterare
Karin Ovebäck, kassör
Lisbeth Camara
Åsa Erlfeldt
Suppleanter
Karin Englund
Pekka Norstedt

Redaktör för sällskapets medlemstidning, Slaggstänk, är Bengt Söderqvist, e-postadress maskbo@telia.com, tel 070-552 27 67.